Hamar Teater Ung Logo

Hamar Teater Ung

Påmelding for sesongen 2023/2024

Deltakeren MÅ kunne stille under innspurt- og forestillingsdatoene - les disse datoene nøye og skriv dem opp!

Det er forskjellige påmeldingskjemaer for de ulike gruppene:

 

HTU1 – 1. – 4. klasse:

Første prøve er: mandag 4. september

Siste øvelse før jul er: Juleavslutning med visning: Søndag 3. desember 2023.

kl. 16:30-17:15 /// Søk plass HER

Pris: 1100,-

 

- - -

 

HTU2 – 5. – 7. klasse:

Første prøve er: mandag. 4. september

Siste øvelse før jul er: mandag 4. desember

Første dag etter jul: mandag 8. januar 2024

Innspurt og forestillinger: Torsdag 25. april - tirsdag 30. april 2024

Disse dagene må andre aktiviteter prioriteres vekk. Sjekk evt. leirskole våren 2024 – og evt. ferier i innspurtperioden. Kan eleven ikke være med på innspurten, kan de heller ikke delta. 

kl. 15:00-16:15 /// Søk plass HER

Pris: 2200,-

 

- - -

 

HTU3 – 8. klasse – 3. VGS:
kl. 17:30-20:30 /// Påmelding og mer info: HER

Mandager kl. 17:30-20:30

Første prøve er: mandag 28. august

Siste øvelse før jul er: mandag 4. desember

Første dag etter jul: mandag 8. januar 2024

Innspurt og forestillinger: Torsdag 18. april – onsdag 24. april 2024

Disse dagene må andre aktiviteter prioriteres vekk. Dobbeltsjekk at disse dagene er ledig.

Pris: 3100,-

 

 

Om Teateret:
En vanlig mandagsøvelse består av følgende økter:
- oppvarming, fysiske øvelser og andre typer teaterteknikk
- improvisasjon og teatersport
- stemmearbeid
- arbeid med hoved-oppsetningen
- lyttearbeid: vi leser litteratur høyt

For HTU2 og HTU3 kan det bli aktuelt med noen enkeltprøver utenom de faste øvelsene.

Lederne/instruktørene rullerer:
Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Forpliktelser:
Vi vil understreke at det er viktig at deltakeren selv er motivert for å delta i teateret. Selv om foreldrene synes at dette er en sunn og bra aktivitet (vi er helt på linje med dere der!) så fører det ofte til problemer både for deltageren selv og resten av gruppa om han/hun ikke synes det er morsomt å jobbe, og får umotivert fravær… Vi betrakter derfor de tre første øvelsene som prøve-dager.

Oppmøte:
Til vanlige prøvedager er det viktig at vi får beskjed om fravær i god tid, dvs. senest en uke før fraværsdag. Tiden vi har sammen er begrenset, så vi må legge stor vekt på oppmøte- og prøvedisiplin.

Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer. Vi vet at hverdagen er travel for mange, men håper at dere allikevel tar dere tid til å SE litt teater- ikke bare spille selv!

Bilder av deltagerne:
Vi tar bilder under prøver og på forestillingene. Så lenge vi ikke hører noe regner vi det som i orden at vi bruker bilder av de medvirkende i program, plakat, hjemmeside o.l.

Kontaktinfo:
Vi må ha fungerende e-postadresse og mobiltelefon til minst en foresatt. I tilfeller der skuespillerne opererer med to adresser (eks. delt omsorg o.a) bør vi ha begges adresser. Vi ønsker også å ha informasjon om forhold som kan påvirke skuespillernes opplevelse og aktivitet i gruppa (allergier, diagnoser o.a.) Da blir det lettere for oss å gi deltakerne trygge forhold å jobbe under.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på hamarteater@gmail.com